WERKWIJZE

Door onze ontwikkelingen kan het zijn dat onze werkwijze iets anders is dan wat u gewend bent bij een fysiotherapeut.
Na de intake (vraaggesprek en een lichamelijk onderzoek), wordt een behandelplan opgesteld.

Afhankelijk van de klacht wordt een specifieke behandeling ingezet, wat een passieve, actieve of een gecombineerde benadering kan hebben.
Dit wordt ALTIJD gecombineerd met educatie en leefstijl analyse m.b.t. uw klacht. In sommige gevallen kunt u ons hierdoor meer gaan zien als “fysiotherapeutisch coach” dan als fysiotherapeut.

Bij de meeste klachten is het beter dat u eerder aanwezig bent en-/of langer blijft, om zelfstandig de aangeleerde oefenstof te herhalen (dit zal NIET in rekening worden gebracht). Tijdens onze afspraak passen wij gerichte behandelmethodes toe, in de vorm van actieve
oefentherapie, om u optimaal te laten herstellen. Wanneer er door een bepaalde klacht niet direct met de actieve oefentherapie gestart kan worden zullen wij hier in de behandelkamer eerst voorbereidingen voor treffen.

Deze methode vraagt van u een actieve inzet met als resultaat vele voordelen.

Daarnaast hebben we een netwerk van diverse disciplines, waar wij indien nodig naar kunnen doorverwijzen om een zo optimaal mogelijk behandelresultaat voor u te behalen.

Klachten regeling:
Als u een klacht heeft over fysiotherapie Bodyproof, dan stellen wij het zeer op prijs dat u dit met de desbetreffende persoon bespreekbaar maakt.
Levert een gesprek niet het gewenste resultaat op, dan kunt u bij drie instanties met uw klacht terecht: De Klachtencommissie, de Commissie van Toezicht en het Regionaal Tuchtcollege. Hierover vindt u meer informatie op de website van onze vakgroep: www.defysiotherapeut.com. Kijk dan onder het tabblad “de fysiotherapeut”.

 
Scroll naar boven